ryansmol Avatar ryansmol (Ryan Smolek)

ryansmol's Recent Activity

Dec 28, 2012
ryansmol created Shoulda Been Seamus

ryansmol Avatar New recipe created.

Aug 16, 2012
ryansmol created Bacon Breakfast

ryansmol Avatar New recipe created.

Currently Brewing

No current journals.

ryansmol's Recipes

Bacon Breakfast

Classic Irish-Style Dry Stout

Shoulda Been Seamus

Irish-Style Red Ale